Oppbevaring av Entyvio®

Oppbevaring av uåpnede hetteglass

Uåpnet hetteglass skal oppbevares i kjøleskap (2-8 °C). Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaring av rekonstituert oppløsning

Rekonstituert oppløsning samt den fortynnende og ferdige infusjonsløsningen bør tas i bruk så fort som mulig.

Rekonstituert løsning er stabil ved oppbevaring i hetteglasset i 8 timer ved 2 °C – 8 °C. Fortynnet oppløsning er stabil i infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske i 12 timer ved 20 °C – 25 °C eller 24 timer ved 2 °C – 8 °C. Den kombinerte stabiliteten ved bruk av Entyvio i hetteglass og infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske er totalt 12 timer ved 20 °C – 25 °C eller 24 timer ved 2 °C – 8 °C. En 24-timers periode kan omfatte opptil 8 timer ved 2 °C – 8 °C for rekonstituert oppløsning i hetteglasset og opptil 12 timer ved 20 °C – 25 °C for fortynnet oppløsning i infusjonspose, men infusjonsposen må oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C) i resten av 24-timersperioden. Ikke frys den rekonstituerte løsningen i hetteglasset eller den fortynnede løsningen i infusjonsposen.

Referanser

  1. Entyvio® SPC (sist godkjent 20.02.2019), avsnitt 6. Se legemiddelsøk  www.legemiddelsok.no