Brosjyrer til helsepersonell

Alle pasienter som får Entyvio® skal tildeles pasientkort og pakningsvedlegg. Brosjyre til lege og pasientkort er utarbeidet i samarbeid med Statens Legemiddelverk.

 

Klikk på linken under for å laste ned Entyvio®-brosjyren til lege

Viktig sikkerhetsinformasjon for leger

 

Klikk på linken under for å laste ned Entyvio®-pasientkort

Entyvio® Pasientkort

 

Klikk på linken under for å laste ned Entyvio®-pakningsvedlegg

Entyvio®-pakningsvedlegg