Slik virker Entyvio®

Entyvio® (vedolizumab) er en tarmselektiv integrinhemmer til behandling av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Entyvio® er et antistoff som selektivt hemmer inflammasjonen i tarmen.1,2

Se video under for å lære mer om Entyvio® MoA.

Hindrer inflammatoriske celler1,2

Entyvio® hindrer inflammatoriske celler i å ta seg inn i tarmveggen. T-lymfocytter har en sentral rolle ved inflammasjonen i tarmslimhinnen ved inflammatorisk tarmsykdom. For at T-lymfocytter skal kunne ta seg fra blodbanen til tarmvevet må α4β7-integrinet på overflaten av T-cellen binde seg til MAdCAM-1 som finnes på endotelceller i blodkar i tarmvevet.

Entyvio® binder selektivt til α4β7-integrinet og blokkerer dermed bindingen til MAdCAM-1. På denne måten hindres inflammatoriske T-celler fra å infiltrere tarmveggen, og inflammasjonen i tarmen reduseres.

 

Referanser

  1. Soler D, Chapman T, Yang YY et al. The binding specificity and selective antagonism of vedolizumab, an anti-alpha4beta7 integrin therapeutic antibody in development for inflammatory bowel diseases. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330(3):864–75.
  2. Entyvio® SPC (sist godkjent 20.02.2019), avsnitt 4.1 og 5.1. www.legemiddelsok.no