Bivirkningsprofil for Entyvio1

Bivirkningstabell

Bivirkningene listet opp nedenfor er basert på erfaringer fra kliniske studier og etter markedsføring, og er oppført etter organklassesystem. Innen organklassesystemene listes bivirkninger opp med frekvensene svært vanlig (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100) og svært sjeldne (< 1/10000). Innenfor hver frekvens presenteres bivirkningene i fallende alvorlighetsgrad.

For fullt sammendrag av bivirkningsprofilen, se preparatomtale, www.legemiddelsok.no

 

Meld inn nye bivirkninger HER

 

Referanser

  1. Entyvio® SPC (sist godkjent 20.02.2019), avsnitt 4.8. www.legemiddelsok.no